پرینت
بازدید: 4490

«روستا، منطقه‌ی مغضوب» پژوهشی است از شهید هدی صابر که در آغاز دهه‌ی شصت صورت گرفته و در فاصله‌ی بهمن ۱۳۶۲ تا دی‌ماه ۱۳۶۳ طی ده مقاله‌ی متوالی با همین عنوان در دوماهنامه «جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)» منتشر گردیده است. این پژوهش برای سیمای جمهوری اسلامی انجام گرفته است و به دلایلی نامشخصی منتشر نگردیده است. اما مجموعه‌ی مقالات مستخرج از این پژوهش به طور تدریجی و بدون ذکر نام معلم شهید در مجله‌ی جهاد منتشر شده‌اند.

در مقاله‌ای با عنوان «تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران» در مجله‌ی پانزده خرداد، نویسنده در چهار مورد به پژوهش معلم شهید ارجاع داده است و نام ایشان را به عنوان نویسنده‌ی طرح پژوهشی ذکر کرده است. جهت اطمینان از اعتبار پژوهش، مقاله‌ی مذکور نیز در همین قسمت است. در این مقاله، نویسنده در پاورقی صفحه ۵۴ به صفحه ۱۲ طرح پژوهشی شهید هدی صابر ارجاع داده است که این صفحه در مجموعه مقالات مجله‌ی جهاد، معادل صفحه‌ی ۱۰ می‌باشد. سایر ارجاعات نیز در متن مقاله قابل رهگیری است. از جمله ارجاع نویسنده‌ی مقاله‌ی «تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران» به صفحه ۴۰ طرح پژوهشی، معادل صفحه‌ی ۲۱ مجموعه مقالات جهاد است. با این وصف می‌توان اطمینان حاصل کرد که این مجموعه مقالات محصول پژوهش معلم شهید هدی صابر می‌باشد.

از آنجا که ردپای دغدغه‌ی ایشان در توجه به روستا در پروژه‌ی توانمندسازی و تشکیل گروه‌های بانکی در منطقه سیستان بلوچستان در سال‌های اخیر توسط معلم شهید نیز قابل ملاحظه است، مطالعه‌ی مجموعه مقالات دهه‌ی ۶۰ خالی از فایده نیست. گرچه در مطالعه این مقالات باید توجه داشت که پژوهش در اواخر دهه‌ی پنجاه و اوایل دهه‌ی شصت صورت گرفته و طبعا ادبیات ویژه‌ی آن دوران در متن قابل ملاحظه است.

دریافت متن کامل پژوهش «روستا، منطقه‌ی مغضوب» در قالب مجموعه مقالات منتشره
دریافت مقاله‌ی «تاریخ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران»

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهپژوهش‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد